Điểm thưởng dành cho campitos

 1. 10
  Thưởng vào: 2/8/17

  Bạn vừa được tặng thêm 10 điểm

  Bạn vừa nhận được 5 like trong 1 ngày

 2. 2
  Thưởng vào: 14/6/17

  Bạn vừa được tặng thêm 2 điểm

  Chúc mừng bạn..bạn vừa được 1 like

 3. 10
  Thưởng vào: 6/6/17

  Bạn vừa được tặng thêm 10 điểm

  Bạn có đủ 10 bài viết trong 1 ngày.. bạn được cộng điểm

 4. 5
  Thưởng vào: 6/6/17

  Bạn vừa được tặng thêm 5 điểm

  Bạn vừa có 5 bài viết :) bạn được cộng điểm

 5. 1
  Thưởng vào: 6/6/17

  Bạn được tặng thêm 1 điểm

  Post a message somewhere on the site to receive this.