Điểm thưởng dành cho [K]

 1. 20
  Thưởng vào: 27/10/12

  Bạn vừa được tặng thêm 20 điểm

  Bạn vừa được nhận 15 like trong 1 ngày !!

 2. 10
  Thưởng vào: 27/10/12

  Bạn vừa được tặng thêm 10 điểm

  Bạn vừa nhận được 5 like trong 1 ngày

 3. 10
  Thưởng vào: 27/10/12

  Bạn vừa được tặng thêm 10 điểm

  Bạn có đủ 10 bài viết trong 1 ngày.. bạn được cộng điểm

 4. 5
  Thưởng vào: 27/10/12

  Bạn vừa được tặng thêm 5 điểm

  Bạn vừa có 5 bài viết :) bạn được cộng điểm

 5. 2
  Thưởng vào: 27/10/12

  Bạn vừa được tặng thêm 2 điểm

  Chúc mừng bạn..bạn vừa được 1 like

 6. 1
  Thưởng vào: 27/10/12

  Bạn được tặng thêm 1 điểm

  Post a message somewhere on the site to receive this.