Nếu Biết Ngày Mai Em Lấy Chồng

Thảo luận trong "Clips - Truyện - Thơ Vui"

 1. timquennet

  timquennet

  Số bài viết: 206
  Đã được thích:14
  Điểm thành tích: 28

  1.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Anh về lấy vợ thế là xong
  Vợ anh không dẹp bằng em lắm
  Nhung cung làm anh dỡ lạnh lòng
  2.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng
  Anh về xách vịt nhổ sạch lông
  Tiết canh làm dại vài ba dia
  Muợn ruợu cho nguôi vết thuong lòng
  3.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng
  Anh về tự tử thế là xong
  Mộ anh cỏ dại vàng xo xác
  Khi viếng tham em hiểu nỗi lòng
  4.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng
  Anh về cạo trọc thế là xong
  Trao em mớ tóc làm kỷ niêm.
  Ðể tối hôm nay xiết cổ chồng
  5.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng
  Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
  Nhung rồi những lối trong tim nhỏ
  Vẫn tìm ngõ ngách dể ngóng trông.
  6.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng
  Anh về thay nệm lẫn chan bông
  Phủ sạch huong xua cùng kỷ niệm
  Chẳng vấn vuong chi chẳng nặng lòng
  7.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Anh về cuới vợ thế là xong
  Mai này khi con trai anh lớn
  Xúi tán con em dể trả thù
  8.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng
  Anh buồn mấy phút rồi anh dông
  Chạy theo hàng chục cô gái khác
  Chẳng thiết làm chi khỏi bận lòng!!
  9.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Ta về làm bạn với sầu dông
  Cay dắng chôn vùi trong chén ruợu
  Ngây cuời nhìn thế sự long dong.
  10.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Lập dền thờ miếu cúng hồn vong
  Khấn vái thập phuong tam thế cõi
  Chỉ mong sao em sớm...goá chồng!!
  11.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Anh về anh cắt....quách cho xong
  Cuộc dời này chẳng còn em nữa
  Thì có...làm chi cung nhu không!!
  12.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Anh mừng hết lớn biết hay không
  Ba nam quen biết... ba nam khổ
  Tình gì khổ sở mấy nam ròng!
  13.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Không buồn không trách với em dâu
  Về anh...mở tiệc mời anh ấy
  Ðã lãnh dùm anh...một dống phiền !:=)
  14.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Không buồn không trách chỉ uớc mong
  Ðãi duợc chồng em...nhậu một bữa
  Cảm on chồng em...lãnh giùm gông!
  15.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng,
  Anh nhờ Cha làm lễ cho không
  Cầu nguyện thay cho thằng chồng dại
  Lỡ nạp mình cho Su Tử Hà Ðông!
  16.
  Nếu biết rằng em dã có chồng
  Anh về mừng húm nhảy lông nhông
  Ai mà ngu quá chui vào rọ
  Chết thế dùm anh dỡ nhọc lòng
  17.
  Nếu biết rằng em dã có chồng
  Anh về van vái cúng tổ tông
  Gà heo cứ việc an mừng truớc
  Rồi xách xe Dream chạy vòng vòng
  18.
  Nếu biết rằng em dã có chồng
  Từ nay anh thoát cảnh cùm gông
  Luong anh mổi tháng dem về dủ
  Không thiếu một xu, mẻ một dồng
  19.
  'Anh biết ngày mai em lấy chồng
  Em oi dừng tuởng thế là xong
  Anh về mài lại con dao gỉ
  Quyết chặn xe hoa dổ máu hồng '
  20.
  Nếu biết rằng em dã lấy chồng
  Anh về chửi dổng giữa dám dông
  Mẹ bố tiên su nguyên dòng họ
  Khốn khiếp! Sao mày dám bỏ ông?
  [em5]
  Phiên bản mới:
  HAI SẮC HOA TIGÔN
  The original version (Bản gốc):

  Nếu biết rằng em dã có chồng

  Trời oi! Nguời ấy có buồn không ?
  Có còn nghi tới loài hoa vỡ,
  Tựa trái tim phai tựa máu hồng (TTKH)

  The "Ðời (c'est la vie)" reaction (Phản ứng của kẻ theo quan niệm “Ðời là C’est la vie”:


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh về lấy vợ thế là xong
  Vợ anh không dẹp bằng em lắm
  Nhung cung làm anh dỡ lạnh lòng.

  The "Hopeless" reaction (Phản ứng của kẻ tuyệt vọng):


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh về tự tử thế là xong
  Mộ anh cỏ dại vàng xo xác
  Khi viếng tham em hiểu nỗi lòng.

  The "Zoro" reaction (Phản ứng theo kiểu hiệp si Zoro):


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh về luyện kiếm thế là xong
  Kiếm anh sắc bén hon em nghi
  Sẽ chém trảm em trả hận lòng!

  The "bankruptcy" reaction (Phản ứng của kẻ bị vỡ nợ):


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Ðuờng xa, Vegas anh cứ dzông
  Visa, Master Card vào canh bạc
  Vỡ nợ dời anh hận bóng hồng.


  The "Kung-fu" reaction (Phản ứng theo kiểu con nhà võ)


  Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

  Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
  Luyện thêm một cú liên hoàn cuớc
  Ðể dá chồng em dêm dộng phòng.

  The "Gourmet" reaction:


  Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

  Anh về tự tử thế là xong
  Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
  Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

  The "Revenge" reaction (Phản ứng theo kiểu báo thù):


  Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

  Anh về tát nuớc cạn dòng sông
  Ðể cho dò cuới không qua duợc
  Ðừng có mà mong duợc dộng phòng.

  The "Terrorist" reaction (Phản ứng của tên khủng bố):


  Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

  Anh về tỉnh dội muợn cà-nông
  Thụt về huớng ấy 500 quả
  Em ở quê chồng có ớn không?

  Bắc Kỳ style:


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh về chửi dổng giữa dám dông
  Mẹ bố tiên su nguyên dòng họ
  Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông!

  Huế style:


  Nếu biết rằng O dã có chồng

  Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
  Sông sâu nuớc lạnh tui lại khớp
  Tự tử mần rang cung chẳng xong.

  Nam Kỳ style:


  Nếu biết rằng em dã có chồng

  Mèn oi! Em chê tui nhà nông
  Ruộng nuong nổi nóng tui dốt hết
  Không gạo cho em dói rét lòng.

  Ba Tàu style:


  Nếu piết rằng lị dã có chồng

  Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
  Mang tiền ngộ dổ vào Chợ Lớn
  Lời vốn dầu tu mát cái nòng.


  The “hygienic” reaction (Phản ứng của nguời vệ sinh) :


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh về tắm gội với xà bông
  Tình thù ngày c bay di mất
  Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.

  The "Dirty" style: (Phản ứng của kẻ ở do)


  Nếu biết rằng em sắp có chồng

  Anh về khỏi tắm thế là xong
  Quần áo dể nguyên cho trọn tháng
  Kỷ vật tặng em dêm dộng phòng.


  The “Drunkard” reaction (Phản ứng của nguời hay nhậu nhẹt):


  Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

  Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
  Tiết canh làm duợc vài ba dia
  Muợn ruợu cho nguôi vết thuong lòng.


  The “High-tech” reaction (Phản ứng theo kiểu công nghệ cao):


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Dại gì mà nghi “Thế là xong!”
  Email cứ viết, phone cứ gọi
  Cung có ngày em… ly dị chồng.

  The “next generation” reaction (Phản ứng theo thế hệ sau):


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh về cuới vợ, kiếm thằng con
  Mai này khi con trai anh lớn
  Xúi lấy con em, rửa hận lòng.


  The “Gangster” reaction (Phản ứng của tên du dãng):


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh về ẩn núp kế bờ sông
  Ðợi em qua dò sang bên ấy
  Ðón duờng bắt cóc cung bõ công.


  The “Optimistic” reaction (Phản ứng của nguời lạc quan):


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh mừng biết mấy, em biết không?
  Bao nam quen biết, bao nam mệt
  Tính gì cung khổ mấy nam ròng.


  The “Relieved” reaction (Phản ứng của nguời vừa duợc “xả hoi”):


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Không buồn, không giận chỉ uớc mong
  Ðãi duợc chồng em nhậu một bữa
  Ðể cám on chàng lãnh giùm công.


  The “Released” reaction (Phản ứng của nguời vừa mới duợc “giải thoát”)


  Nếu biết rằng em dã có chồng

  Cho anh gặp chàng có duợc không?
  Ðể anh hậu dãi chồng em dã…
  …Ruớc giùm của nợ, lập dại công.


  The “Cinema” reaction (Phản ứng theo kiểu xem phim)


  Nếu biết rằng em dã lấy chồng

  Anh về cuới dại mụ Hồng Kông
  Vợ anh không dẹp bằng em lắm `
  Mà chỉ xêm xêm Chung Sở Hồng.
  Phản Ứng Bốn Câu Tho

  "Nếu biết rằng tôi dã lấy chồng,

  Trời oi ! Nguời ấy có buồn không ?
  Có thầm nghi tới loài hoa vỡ
  Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ? "


  Thi si Hồ Dzếnh:


  Rồi một ngày mai em lấy chồng,

  Anh về lấy vợ thế là xong,
  Vợ anh không giống em là mấy,
  Anh lấy cho anh dỡ lạnh lùng.

  :huytsao:
  :

Chia sẻ trang này