4share.vn VideoCD Giáo Trình Photoshop của KS.Dương Trung Hiếu[Bộ 32 đĩa]

Thảo luận trong "Ebook - Giáo Trình"

 1. timquennet

  timquennet

  Số bài viết: 206
  Đã được thích:14
  Điểm thành tích: 28
  CDROM : 1
  [​IMG]
  Dung lượng : 543MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/6d5c5e54585d555c/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD1.iso.file
  CDROM : 2
  [​IMG]
  Dung lượng : 464MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/7b4a48424e4b4349/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD2.iso.file
  
  CDROM : 3
  [​IMG]
  Dung lượng : 464MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/4574767c70757d76/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD3.iso.file
  CDROM : 4
  [​IMG]
  Dung lượng : 392MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/3f0e0c060a0f070b/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD4.iso.file
  
  CDROM : 5
  [​IMG]
  Dung lượng : 576MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/7a4b49434f4a424f/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD5.iso.file
  CDROM : 6
  [​IMG]
  Dung lượng : 506MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/2514161c10151d13/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD6.iso.file
  CDROM : 7
  [​IMG]
  Dung lượng : 268MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/3706040e02070f00/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD7.iso.file
  CDROM : 8
  [​IMG]
  Dung lượng : 645MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/2a1b19131f1a1212/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD8.iso.file
  CDROM : 9
  [​IMG]
  Dung lượng : 692MB
  Mã:
  http://up.4share.vn/f/6554565c50555d5c/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD9.iso.file
  CDROM : 10
  [​IMG]
  Dung lượng : 666MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/3b0a08020e0b020b/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD10.iso.file
  CDROM : 11
  [​IMG]
  Dung lượng : 453MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/4b7a78727e7b727a/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD11.iso.file
  CDROM : 12
  [​IMG]
  Dung lượng : 633MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/4d7c7e74787d747f/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD12.iso.file
  CDROM : 13
  [​IMG]
  Dung lượng : 330MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/6352505a56535a50/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD13.iso.file
  CDROM : 14
  [​IMG]
  Dung lượng : 464MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/7243414b47424b46/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD14.iso.file
  CDROM : 15
  [​IMG]
  Dung lượng : 642MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/7d4c4e44484d4448/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD15.iso.file
  CDROM : 16
  [​IMG]
  Dung lượng : 642MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/4372707a76737a75/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD16.iso.file
  CDROM : 17
  [​IMG]
  Dung lượng : 687MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/6d5c5e54585d5455/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD17.iso.file
  CDROM : 18
  [​IMG]
  Dung lượng : 136MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/5a6b69636f6a6363/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD18.iso.file
  CDROM : 19-20
  [​IMG]
  Dung lượng CD19: 202MB CD20:230MB
  Mã:
  http://up.4share.vn/f/48797b717d797878/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD19.iso.file
  http://up.4share.vn/f/5362606a66626362/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD20.iso.file
  CDROM : 21
  [​IMG]
  Dung lượng : 484MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/5a6b69636d6e6e6c/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD21.iso.file
  CDROM : 22
  [​IMG]
  Dung lượng : 461MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/3607050f01020207/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD22.iso.file
  CDROM : 23
  [​IMG]
  Dung lượng : 570MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/3d0c090d0d0f0a09/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD23.iso.file
  CDROM : 24
  [​IMG]
  Dung lượng : 542MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/4c7d787c7c7f7874/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD24.iso.file
  DVD : 25
  [​IMG]
  Dung lượng : 4.24GB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/7a4b4e4a4e484d4c/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.001.file
  http://up.4share.vn/f/2e1f1a1e1a1c191a/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.002.file
  http://up.4share.vn/f/6455505450565351/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.003.file
  http://up.4share.vn/f/3405000400070004/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.004.file
  http://up.4share.vn/f/3100050105020503/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.005.file
  http://up.4share.vn/f/4170757175727278/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.006.file
  http://up.4share.vn/f/3607020602050207/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.007.file
  http://up.4share.vn/f/2d1c191d191f1519/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.008.file
  http://up.4share.vn/f/6554515551575352/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_DVD25.iso.009.file
  CDROM : 26-27
  [​IMG]
  Dung lượng : 448-448MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/7445404446414146/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD26.iso.file
  http://up.4share.vn/f/4574717575767375/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD27.iso.file
  CDROM : 28
  [​IMG]
  Dung lượng : 658MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/6150555151555555/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD28.iso.file
  CDROM : 29-30
  [​IMG]
  Dung lượng : 603 - 692
  Mã:
  http://up.4share.vn/f/38090c08080c0d0e/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD29.iso.file
  http://up.4share.vn/f/3607020606020001/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD30.iso.file
  CDROM : 31
  [​IMG]
  Dung lượng : 514MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/4273767270727a72/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD31.iso.001.file
  http://up.4share.vn/f/5263666260626565/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD31.iso.002.file
  CDROM : 32(CD cuối)
  [​IMG]
  Dung lượng : 488MB

  Mã:
  http://up.4share.vn/f/7140454143434543/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD32.iso.001.file
  http://up.4share.vn/f/576663676566626e/Forum.KuteTeen.Tv_timquennet_PTS_CD32.iso.002.file
  [​IMG]
  Mã:
  timquennetk2t
  :tungtang::tungtang:
  :
 2. Kuteteen

  Kuteteen

  Số bài viết: 2,794
  Đã được thích:941
  Điểm thành tích: 48
  CS 3 thì có vẻ hơi cũ.. CS 5 rồi mà..! :) nhanh có link nào..!
 3. achinaro

  achinaro

  Số bài viết: 8
  Đã được thích:0
  Điểm thành tích: 6
  Ðề: VideoCD Giáo Trình Photoshop của KS.Dương Trung Hiếu[Bộ 32 đĩa]

  Thanks đã chia sẻ

Chia sẻ trang này